Releveu - Primii  (Beatu' lu JME)
Releveu - Restul e placere
Releveu - Orasu' respira (Smoke's Beatz la scratch)
Releveu - Ocean in pahar
Releveu cu Jme - La poli (Beatu lu' Jme)
Releveu - Ausländer / Mustrările unei Conștiințe, Ep.7 (Beatu' lu' Shumpy)
Releveu - Habar n-ai/Mustrările unei Conștiințe, Ep. 6 ( Beatu' lu' Franț )
Releveu - Dame de vină / Mustrările unei Conștiințe, Ep.4 (Beatu' lu' Franț)
Releveu - Paranoia / Mustrările unei Conștiințe, Ep. 3 ( Beatu' lu' Franț)
Releveu - Drama de pica/Mustrarile unei Constiinte, Ep.2 (Beatu' lu' Frant)
Releveu - Vraiste (23) Beatu' lu' Siberia
Releveu - Respira-te (Beatu' lu' Cosmano)
Releveu - Noi'nvrie (Beatu' lu' Omu Gnom)
Releveu - Promenada | Beatu' lu' Amphepramon
Releveu - In vizita (Beatu' lu' Ka Retro)
Releveu - Ceilalti cu Serbanesku
Releveu - Ei (cu S. Andreea)